Kvaliteta

„Kvaliteta nije čin, kvaliteta je navika.“
Aristotel

Vođeni ovom mišlju, razvijamo svijest o neprekidnom usavršavanju i načinu života u našoj tvrtci.

Svaki zaposlenik karika je u lancu postizanja kvalitete. Pouzdati se u ljude koji čine našu organizaciju, velika je vrijednost vlasnicima.

Efikasnost izvođenja procesa kontinuirano se prati kroz sve faze; ocjenu i odabir dobavljača, ulaznu kontrolu repromaterijala, skladištenje i proizvodnju, sve do kontrole gotovog proizvoda, isporuke te praćenja nesukladnosti.

Osiguranje kvalitete u vlastitom laboratoriju obavlja stalnu provjeru parametara kvalitete u odnosu na definirane zahtjeve, specifikacije, zakonske propise i pravilnike. Ugovorima s akreditiranim laboratorijima definirana su dodatna ispitivanja u pogledu mikrobiologije i periodičnih umjeravanja mjernih instrumenata (dnevno vršimo interno umjeravanje vaga).

Naš je sustav podvrgnut auditima kupaca, inspekcijama nadležnih inspektorata iz raznih područja, ispitivanjima mikrobiološke čistoće gotovog proizvoda, prostora i opreme. Izvješća navedenog, temelj su nam za stalno poboljšavanje u svakom segmentu poslovanja.

SIQ certifikat - sustav upravljanja - 07.09.2016.

SIQ certifikat - proizvodnja plasticne ambalaze - 07.09.2016.

SIQ certifikat - plasticne odmerne zlice i case - 07.09.2016.

Kosher Certificate - 03.05.2016.

IQnet i SIQ - plasticne odmerne zlice i case - na engleskom - 07.09.2016.