Projekt Nadogradnja IKT infrastrukture tvrtke HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o.

 

Tvrtka HAJDUK PLASTIČNA AMBALAŽA d.o.o. uz podršku Horus Business Consulting – a provela je projekt
„Nadogradnja IKT infrastrukture tvrtke HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o.„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.


Svrha (cilj) Poziva
• Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH

Specifični cilj projekta:
• Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta: „Nadogradnja IKT infrastrukture tvrtke HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o.„
• Naziv poziva: „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ ; KK.03.2.1.19.0394
• Trajanje: 15.11.2019.-15.11.2020.
• Vrijednost projekta: 455.008,00 kuna
• EU sufinanciranje: 318.505,60 kuna

Očekivani rezultati provedbe:
• uvođenjem rješenja iz područja IKT-a unaprijeđeno 6 poslovnih procesa
• Prihodi od prodaje porasli za 33%
• Zaposlena 4 djelatnika

SAŽETAK: Opći cilj projekta “Nadogradnja IKT infrastrukture tvrtke HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o.” je poboljšanje konkurentnosti MSP-ove u RH kroz uvođenje inovativnih IKT sustava.
Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i profitabilnosti, poslovanja tvrtke HAJDUK Plastična ambalaža d.o.o. kroz unaprjeđenje poslovnih procesa IKT rješenjima, stabilizaciju poslovanja kroz povećanje prihoda od prodaje, te povećanje fizičkog obujma poslovanja kroz širenje baze zaposlenih. Poslovni procesi koji će se unaprijediti provedbom projekta su: proizvodnja, prodaja, financije i računovodstvo, nabava, logistika, upravljanje rizicima.

Kontakt : hajduk@hajduk-plastika.hr , www.hajduk-plastika.hr
Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr